Termeni și Condiții

Pentru a asigura respectarea dreptului utilizatorilor site-ului la protecția datelor cu caracter personal, am implementat măsuri specifice de protecție, luând în considerare legislația română, precum și cerințele stabilite de Regulamentul (UE) 2017/679 – aplicabil în întreaga Uniune Europeană începând cu data de 25 mai 2018 („Regulamentul”).


Datele cu caracter personal reprezintă orice informație prin care dvs. puteți fi identificat, în special printr-un element de identificare cum ar fi un nume, o adresă de email, date de localizare, un număr de telefon sau unul sau mai multe elemente aflate în legătură cu identitatea dvs. fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială.


Societatea GREEN HILLINVESTMENT S.R.L. ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului dvs. la protecția datelor cu caracter personal, iar prezentele condiţii reprezintă notificarea stabilită de art. 13 sau 14 din Regulament prin care explicăm de ce colectăm datele dvs. cu caracter personal, modul în care protejăm aceste date, precum și care sunt drepturile dvs. în legătură cu această colectare de date.


Vă încurajăm să citiți cu atenție documentul și să ne solicitați orice informație suplimentară sau orice lămurire pe care o considerați necesară, cu privire la conținutul acestei informări.


1) Considerații generale privind datele dumneavoastră personale


În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/679, GREEN HILLINVESTMENT S.R.L. va administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Prin Termeni și Condiții Utilizatorii sunt informați că datele personale pe care le furnizeaza urmează a fi prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către GREEN HILLINVESTMENT S.R.L. a serviciilor de reclama, marketing si publicitate si a serviciilor de statistica.
GREEN HILLINVESTMENT S.R.L. realizează următoarele operaţiuni de prelucrare: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea.
Datele personale ce urmează a fi colectate vor putea fi folosite în scopuri de marketing și publicitate, pentru transmiterea de noutăți și știri prin tool-uri de newslettere.


Datele personale vor fi furnizate de către Utilizatori, la opțiunea lor proprie, în momentul abonarii la un formular disponibil pe site. La completarea formularului sunt solicitate Utilizatorului anumite date personale, precum numele și prenumele, sexul, data nașterii, adresa de e-mail, telefon, profesie, obisnuinte/preferințe/comportament, dar și alte informații cu caracter personal.


Utilizatorul este singurul răspunzător de toate datele furnizate la momentul completării formularului de pe site.
Utilizatorul nu este obligat sa furnizeze aceste date. Refuzul Utilizatorului de a furniza datele solicitate determină neparticiparea la acțiunile promoționale organizate prin intermediul site-ului și nefolosirea facilităților.


Website-ul va putea fi utilizat şi dacă Utilizatorul decide să nu completeze formularul prin furnizarea datelor personale.
Conform Regulamentul (UE) 2017/679 și Legii nr. 677/2001, Utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justitiei. Totodată, Utilizatorii au dreptul să se opuna prelucrarii datelor personale care ii privesc și să solicite ștergerea datelor.


Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorii pot face o cerere în scris în acest sens, pe care o vor trimite prin e-mail la adresa [email protected] cu specificația „Solicitare date cu caracter personal”.


Site-ul se angajează să nu trimită mesaje spam (mesaje comerciale pentru care nu are acceptul prealabil explicit al Utilizatorului) și să întreprindă toate mijloacele tehnice accesibile pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor utilizatorului.
2) Datele având caracter personal pe care le colectăm, temeiurile colectării și scopurile colectării


În cadrul raportului de comunicare online stabilit între site și utilizator, colectăm și prelucrăm datele dvs. având caracter personal, colectarea și prelucrarea acestor date fiind necesară furnizării de conținut informativ și promoțional către utilizator, în urma completării, de către acesta, a datelor cu caracter personal în mod voluntar, în cadrul site-ului, prin accesarea uneia sau mai multora dintre secțiunile: abonare la newsletter, completare chestionar online, completare formular online, pentru obținerea de informații personalizate sau beneficii comerciale, în cadrul campaniilor promovate pe site.


  • Temeiurile colectării de date cu caracter personal pe site pot fi următoarele:
    Persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice
    În enumerările de mai jos vă prezentăm în mod detaliat ce date cu caracter personal colectate precum și temeiul, scopul și durata colectării acestora. Furnizarea datelor indicate mai jos nu este obligatorie pentru a vizualiza Website-ul, cu excepția celor care vizează Cookies.
    Datele indicate sunt necesare numai pentru a presta servicii specifice pentru Utilizatorii care le transmit.Date având caracter personal pe care le colectăm: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, date de localizare geografică, adresa de corespondență, link profiluri social media


Scopurile colectării datelor având caracter personal:

  • Pentru furnizarea accesului la conținut și răspunsuri la întrebări și solicitări transmise de către utilizator online, pentru transmiterea de comunicări, oferte și beneficii constând în acces la servicii și produse

 

Modalitatea și perioada de colectare a datelor:


În cadrul bazei de date securizate, până la exprimarea dorinței explicite de ștergere de către utilizator sau până la 10 ani de la ultima activitate a utilizatorului pe site. După cei 10 ani, datele vor fi anonimitate electronic.


Cum se pot transmite cererile sau plângerile – persoana de contact


Pentru a afla mai multe informații cu privire la datele cu caracter personal, cu privire la modul în care datele sunt colectate, prelucrate și protejate sau pentru a cere orice lămuriri referitoare la cele menționate în acești Termeni și Condiții orice utilizator poate contacta la orice moment responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul companiei, adresându-se prin mail la [email protected] sau prin corespondenta postala la Strada Ștefan Mora, Nr. 6, Cluj-Napoca